Các cặp lô đẹp hôm nay - Xem cao thủ chốt số hôm nay đánh con gì

Top cao thủ chốt số chuẩn

STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Philip Lam
23 1 4
Hà Duyên
14 0 2
chuaboi
13 0 3
4
Thãnh Chon
13 1 2
5
Huy Luuquang
9 1 2
6
Manh Trần
9 1 2
7
LỘC PHÁT 6868
9 1 2
8
Rết Huỳnh văn
9 0 2
9
THE END
9 1 2
10
Nguyên an vi
9 1 2
11
Lộc Tâm Linh
9 1 2
12
Tu Vu
9 1 2
13
Văn đích Nguyen
8 0 2
14
Thơi Đặng
5 0 1
15
Sơn Đoàn Quốc
5 0 1
16
Thien Nguyen
5 0 1
17
Quý Lê
5 1 1
18
Gia Cát Dự
5 0 1
19
Hùng Lý văn
4 1 1
20
KQXSMB.mobi
4 0 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Philip Lam
23 0 3
chuaboi
13 0 3
Manh Trần
9 1 2
4
LỘC PHÁT 6868
9 1 2
5
Rết Huỳnh văn
9 0 2
6
THE END
9 1 2
7
Văn đích Nguyen
8 0 2
8
Nguyên an vi
9 1 2
9
Lộc Tâm Linh
9 1 2
10
Thãnh Chon
13 1 2
11
Tu Vu
9 1 2
12
Hùng Lý văn
4 1 1
13
Thơi Đặng
5 0 1
14
Sơn Đoàn Quốc
5 0 1
15
KQXSMB.mobi
4 0 1
16
Thien Nguyen
5 0 1
17
Hà Duyên
14 0 1
18
Bao Thai
4 1 1
19
Duc Tri Nguyen
4 1 1
20
Quý Lê
5 1 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Hà Duyên
14 0 1
Philip Lam
23 0 1
Huy Luuquang
9 1 1
4
Hùng Lý văn
4 0 0
5
XSMN.mobi
0 0 0
6
Thơi Đặng
5 0 0
7
Cầu Nguyễn Công
0 0 0
8
Tien Ha
0 0 0
9
Sơn Đoàn Quốc
5 0 0
10
KQXSMB.mobi
4 0 0
11
Quyền Đoàn
0 0 0
12
Thien Nguyen
5 0 0
13
Manh Trần
9 0 0
14
LỘC PHÁT 6868
9 0 0
15
Rết Huỳnh văn
9 0 0
16
THE END
9 0 0
17
Luân Ông già
0 0 0
18
Bao Thai
4 0 0
19
Văn đích Nguyen
8 0 0
20
chuaboi
13 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Manh Trần
39 0 5
Duc Tri Nguyen
18 1 2
Tâm Linh
9 1 2
4
Lộc Tâm Linh
9 1 2
5
Nam Hot Boy
9 0 2
6
Lộc Phát
9 0 2
7
Thiết Cần
9 0 2
8
Phúc Đàm Quang
9 0 2
9
LỘC PHÁT 6868
9 1 2
10
Hùng Lý văn
9 0 2
11
Qui At
9 0 2
12
Quý Lê
8 0 2
13
Huy Luuquang
5 1 1
14
Cầu Nguyễn Công
5 0 1
15
Philip Lam
5 1 1
16
Ngoan Kim
4 0 1
17
Thãnh Chon
4 1 1
18
Tu Vu
4 0 1
19
THE END
4 0 1
20
Con số may mắn
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Lộc Tâm Linh
9 1 2
Manh Trần
39 0 2
Duc Tri Nguyen
18 1 2
4
Quý Lê
8 0 2
5
Nam Hot Boy
9 0 2
6
Lộc Phát
9 0 2
7
Thiết Cần
9 0 2
8
Phúc Đàm Quang
9 0 2
9
LỘC PHÁT 6868
9 1 2
10
Hùng Lý văn
9 0 2
11
Qui At
9 0 2
12
Ngoan Kim
4 0 1
13
Thãnh Chon
4 1 1
14
Tâm Linh
9 0 1
15
Tu Vu
4 0 1
16
THE END
4 0 1
17
Philip Lam
5 1 1
18
Huy Luuquang
5 0 0
19
Con số may mắn
0 0 0
20
Luân Ông già
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Manh Trần
39 0 3
Huy Luuquang
5 0 1
Tâm Linh
9 0 1
4
Cầu Nguyễn Công
5 0 1
5
Lộc Tâm Linh
9 0 0
6
Con số may mắn
0 0 0
7
Luân Ông già
0 0 0
8
Duc Tri Nguyen
18 0 0
9
Ngoan Kim
4 0 0
10
Quý Lê
8 0 0
11
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
12
Hoàng Hiệp
0 0 0
13
Thơi Đặng
0 0 0
14
Nam Hot Boy
9 0 0
15
Lộc Phát
9 0 0
16
Thãnh Chon
4 0 0
17
Tu Vu
4 0 0
18
chinh nguyen
0 0 0
19
Thiết Cần
9 0 0
20
Phúc Đàm Quang
9 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Lộc Tâm Linh
46 3 8
Dien Truong thanh
42 3 7
Philip Lam
40 5 7
4
Manh Trần
39 0 5
5
Hoàng Hiệp
32 2 4
6
Duc Tri Nguyen
30 3 4
7
LỘC PHÁT 6868
26 4 6
8
Xuân Trà Giang
26 3 6
9
Lộc Phát
23 1 5
10
Bảo Bảo (tinh)
22 4 4
11
Tu Vu
22 3 5
12
Quý Lê
22 3 5
13
Hàm Lý
22 2 5
14
Tâm Linh
21 4 5
15
KQXSMB.mobi
21 2 4
16
Dũng Bùi
19 1 2
17
Thãnh Chon
18 3 4
18
Huy Luuquang
18 2 4
19
THE END
18 1 4
20
Hùng Lý văn
18 0 4
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Philip Lam
40 5 7
Xuân Trà Giang
26 3 6
LỘC PHÁT 6868
26 4 6
4
Lộc Tâm Linh
46 2 6
5
Hàm Lý
22 2 5
6
Tu Vu
22 3 5
7
Quý Lê
22 3 5
8
Hùng Lý văn
18 0 4
9
Bảo Bảo (tinh)
22 4 4
10
Tâm Linh
21 3 4
11
Luân Ông già
18 2 4
12
Dien Truong thanh
42 2 4
13
Lộc Phát
23 0 4
14
Duc Tri Nguyen
30 3 4
15
Thơi Đặng
18 2 4
16
Văn đích Nguyen
16 3 4
17
KQXSMB.mobi
21 2 3
18
Thãnh Chon
18 2 3
19
Huy Luuquang
18 0 3
20
Phúc Đàm Quang
17 0 3
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Manh Trần
39 0 3
Dien Truong thanh
42 0 3
Hoàng Hiệp
32 0 2
4
Lộc Tâm Linh
46 0 2
5
KQXSMB.mobi
21 1 1
6
Tâm Linh
21 0 1
7
Thãnh Chon
18 0 1
8
Nguyên an vi
13 0 1
9
Huy Luuquang
18 0 1
10
Lộc Phát
23 0 1
11
Dũng Bùi
19 0 1
12
Con số may mắn
5 0 1
13
THE END
18 0 1
14
Cầu Nguyễn Công
5 0 1
15
Hùng Lý văn
18 0 0
16
Bảo Bảo (tinh)
22 0 0
17
Trùm Trailer
4 0 0
18
Xuân Trà Giang
26 0 0
19
Hàm Lý
22 0 0
20
Luân Ông già
18 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
694 59 139
LỘC PHÁT 6868
622 63 123
Tâm Linh
621 61 122
4
Ngoan Kim
603 48 116
5
Duc Tri Nguyen
590 53 118
6
Phúc Đàm quang
529 57 99
7
Hà Duyên
510 62 93
8
Phạm Cường
494 49 101
9
Hoàng Hiệp
474 52 91
10
Anh Hoàng
442 52 89
11
Thơi Đặng
428 27 82
12
KQXSMB.mobi
407 43 74
13
TRẦN VỦ ĐỆ
401 30 76
14
Hùng Lý văn
401 22 74
15
Quỳnh NguyỄn
396 41 79
16
Hàm Lý
383 22 69
17
Lữ Phụng Tiên
375 29 71
18
XSMN.mobi
366 38 70
19
Thuy Thanh
358 37 66
20
JQK
357 32 68
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
694 39 117
Duc Tri Nguyen
590 53 117
LỘC PHÁT 6868
622 45 104
4
Ngoan Kim
603 44 98
5
Tâm Linh
621 54 98
6
Phạm Cường
494 39 92
7
Hà Duyên
510 60 90
8
Phúc Đàm quang
529 45 84
9
Hoàng Hiệp
474 43 80
10
Anh Hoàng
442 44 76
11
Thơi Đặng
428 21 75
12
Quỳnh NguyỄn
396 38 69
13
TRẦN VỦ ĐỆ
401 21 63
14
Lữ Phụng Tiên
375 24 62
15
Đạt Nguyễn
353 39 62
16
thanh tan
353 32 62
17
KQXSMB.mobi
407 32 60
18
Hàm Lý
383 20 60
19
JQK
357 28 59
20
XSMN.mobi
366 30 59
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Tâm Linh
621 0 24
THE END
694 4 22
LỘC PHÁT 6868
622 2 19
4
Ngoan Kim
603 0 18
5
Phúc Đàm quang
529 5 15
6
Hùng Lý văn
401 0 15
7
KQXSMB.mobi
407 6 14
8
Hưng Nguyễn
224 0 14
9
Thuy Thanh
358 3 14
10
Bui Tien
343 0 14
11
Nguyễn Nam
90 0 13
12
Thãnh Chon
351 3 13
13
TRẦN VỦ ĐỆ
401 4 13
14
Anh Hoàng
442 6 13
15
Tuấn Anh Nguyễn
258 0 11
16
XSMN.mobi
366 2 11
17
Nam Thanh
184 5 11
18
Hoàng Hiệp
474 4 11
19
Xuân Trà Giang
331 0 11
20
Quỳnh NguyỄn
396 0 10
Tham khảo để có nhận định chính xác nhất:
Các cao thủ chốt số ngày 06/06/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Lộc Tâm Linh
25
25
52
25
52
25
31
07
70
57
75
02
20
36
63
13
Hà Duyên
56
79
97
91
79
97
92
29
71
17
27
72
28
82
48
84
Bao Thai
85
67
76
Gia Cát Dự
20
32
45
68
97
82
16
26
62
18
81
90
09
28
82
Tien Ha
44
44
44
44
44
KQXSMB.mobi
35
62
26
18
18
29
03
18
81
29
92
02
33
21
88
26
Thơi Đặng
19
97
91
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99
00
Thuyen Tran van
74
42
24
86
68
89
98
86
68
89
Tâm Linh
71
17
71
17
43
27
71
17
43
34
27
28
82
54
92
45
Hùng Lý văn
11
31
41
11
31
41
31
41
11
01

Thảo luận XSMB

Thống kê nhanh cho ngày 06/06/2023

Lô tô lâu chưa ra (lô gan):

0915 ngày 1415 ngày 0311 ngày 0110 ngày 1110 ngày
329 ngày 749 ngày 809 ngày 388 ngày 498 ngày
948 ngày 337 ngày 026 ngày 246 ngày 566 ngày
606 ngày 666 ngày 786 ngày 876 ngày 966 ngày
045 ngày 355 ngày 715 ngày 725 ngày 775 ngày
885 ngày 915 ngày 164 ngày 234 ngày 294 ngày

Lô tô về nhiều trong 30 ngày qua:

6716 lần 0814 lần 4313 lần 5613 lần 4113 lần
7913 lần 9113 lần 8412 lần 4212 lần 8712 lần
5311 lần 4911 lần 7011 lần 2111 lần 3410 lần
0010 lần 9010 lần 3710 lần 4010 lần 5110 lần
5010 lần 1910 lần 0510 lần 4410 lần 7610 lần
2710 lần 3010 lần 5410 lần 9310 lần 6410 lần

Cặp lô tô lâu chưa ra (cặp lô gan):

4994
8 ngày
7887
6 ngày
2332
4 ngày
3553
4 ngày
0330
3 ngày
2442
3 ngày
4554
3 ngày
0110
2 ngày
0440
2 ngày
0660
2 ngày
1441
2 ngày
3993
2 ngày
6996
2 ngày
0550
1 ngày
1221
1 ngày
1551
1 ngày
2772
1 ngày
2882
1 ngày
2992
1 ngày
3773
1 ngày
3883
1 ngày
4664
1 ngày
4884
1 ngày
5665
1 ngày

Cặp lộn cùng gan nhiều nhất:

Giải đặc biệt lâu chưa ra:

84361 ngày 25360 ngày 01326 ngày 93266 ngày 90248 ngày
51245 ngày 68243 ngày 50239 ngày 09237 ngày 74231 ngày
99221 ngày 10204 ngày 06199 ngày 29192 ngày 22176 ngày
78174 ngày 80172 ngày 88171 ngày 07170 ngày 86168 ngày

Thống kê giải đặc biệt theo tổng & chạm:

Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày

Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.

Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.

Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.

Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.

Các câu hỏi thường gặp

Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè
 xổ số.

Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?

Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.

irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading crumbsofexpression cycLetherapydoc guamtroikatours Le2siciLietraveL theschooLoffLuency brentwoodsurvey icemachinediscount heatingindc themahatmaandthedoctor dimensionaLecoLogy impactgLobaLinc wfwuLianwang