Thống kê đầu đuôi (đít) giải đặc biệt xổ số miền bắc (XSMB)

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18/3/2023
70
17/3/2023
89
16/3/2023
81
15/3/2023
24
14/3/2023
79
13/3/2023
75
12/3/2023
95
11/3/2023
76
10/3/2023
20
9/3/2023
05
Tổng 1
0
2
0
0
0
0
4
2
1

Thống kê đầu giải đặc biệt XSMB

 • Đầu 0: 1 lần về
 • Đầu 1: 0 lần về
 • Đầu 2: 2 lần về
 • Đầu 3: 0 lần về
 • Đầu 4: 0 lần về
 • Đầu 5: 0 lần về
 • Đầu 6: 0 lần về
 • Đầu 7: 4 lần về
 • Đầu 8: 2 lần về
 • Đầu 9: 1 lần về

Thống kê đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18/3/2023
70
17/3/2023
89
16/3/2023
81
15/3/2023
24
14/3/2023
79
13/3/2023
75
12/3/2023
95
11/3/2023
76
10/3/2023
20
9/3/2023
05
Tổng 2
1
0
0
1
3
1
0
0
2

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt XSMB

 • Đầu 0: 2 lần về
 • Đầu 1: 1 lần về
 • Đầu 2: 0 lần về
 • Đầu 3: 0 lần về
 • Đầu 4: 1 lần về
 • Đầu 5: 3 lần về
 • Đầu 6: 1 lần về
 • Đầu 7: 0 lần về
 • Đầu 8: 0 lần về
 • Đầu 9: 2 lần về

Thống kê tổng giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18/3/2023
70
17/3/2023
89
16/3/2023
81
15/3/2023
24
14/3/2023
79
13/3/2023
75
12/3/2023
95
11/3/2023
76
10/3/2023
20
9/3/2023
05
Tổng 0
0
2
1
1
1
2
2
0
1

Thống kê tổng giải đặc biệt XSMB

 • Tổng 0: 0 lần về
 • Tổng 1: 0 lần về
 • Tổng 2: 2 lần về
 • Tổng 3: 1 lần về
 • Tổng 4: 1 lần về
 • Tổng 5: 1 lần về
 • Tổng 6: 2 lần về
 • Tổng 7: 2 lần về
 • Tổng 8: 0 lần về
 • Tổng 9: 1 lần về
irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading crumbsofexpression cycLetherapydoc guamtroikatours Le2siciLietraveL theschooLoffLuency brentwoodsurvey icemachinediscount heatingindc themahatmaandthedoctor dimensionaLecoLogy impactgLobaLinc wfwuLianwang